V podjetju se ukvarjamo s celovitim svetovanjem s področja javnega naročanja za naročnike in ponudnike.

Svetovanje obsega:

 •           raziskavo tržišča in pomoč pri izračunu ocenjene vrednosti naročila,
 •           svetovanje pri izbiri pravilnega postopka oddaje naročila,
 •           pripravo razpisne dokumentacije s primernimi merili in pogoji,
 •           pregled in pripravo vseh vrst pogodb ter okvirnih sporazumov,
 •           pomoč pri pripravi vseh vrst objav,
 •           izvedbo javnega odpiranja ponudb in pogajanj,
 •           pomoč pri pregledu ponudb ter pridobitev ustreznih dokazil o izpolnjevanju pogojev,
 •           svetovanje pri pripravi in obrazložitvi odločitve,
 •           reševanje revizijskih zahtevkov …

 Na vašo željo pripravimo:

 •           hiter in strokovni pregled pravilnosti že izvedenih postopkov javnega naročanja,
 •           intenzivne izobraževalne delavnice za zaposlene.

Prav tako svetujemo tudi gospodarskim subjektom, ki sodelujejo v postopkih oddaje javnih naročil. Nudimo pomoč pri pripravi ponudbe, celotni korespondenci z naročniki in pripravi revizijskih zahtevkov.

Svetuje vam:

 Svetlana Čerič, univ. dipl. ekon., je leta 2007 diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. S tematiko javnega naročanja se poklicno ukvarja od leta 2008, najprej kot vodja Pisarne za javna naročila v podjetju SIB d. o. o. Maribor, sedaj pa sprejema nove izzive v podjetju Nemtrade d. o. o. Je tudi soavtorica priročnika o javnem naročanju „Javno naročanje od A do Ž“, ki ga je Inštitut za javno naročanje in javne finance Maribor oktobra 2014 izdal v sodelovanju s podjetjem SIB d. o. o.

Za strokovno in pregledno izvedbo javnih naročil z najnižjimi stroški nam vaše povpraševanje pošljite na naslov:

Nemtrade d. o. o.
Betnavska cesta 85
2000 Maribor

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GSM: 030 630 046


Skupaj do uspeha!